Монгол улсын хүн ам
Төрөлт......................   6 минут 46 секунд тутамд
Нас баралт ..................  29 минут 25 секунд тутамд
Нэг хүн ....................... 8 минут 55 секунд тутамд тус тус нэмэгдэнэ.

Эх үүсвэр: Энэхүү тооцоололд орсон төрөлт, нас баралтын тоог ҮСХ-ноос зарласан жилийн эцсийн мэдээлэлд үндэслэсэн болно. Шилжих хөдөлгөөний тоог оруулаагүй болно.
Энэ тооцооллын талаар асуух тодруулах зүйл байвал дараах хаягаар холбогдоно уу.


Үндэсний статистикийн хороо
Хүн ам, нийгмийн статистикийн газар
Хүн ам, орон сууцны тооллогын товчоо
Статистикч Т. Ариунсайхан
Утас : 267547

Энэ хуудсыг 2020 оны 06 сарын 23-ны өдөр шинэчилэв.

Эмбэд кодыг авах