ҮСХ-ны хүний нөөц
Нийтэлсэн: 2017 он 03 сар 29. 13 цаг 40 минут
ҮСХ-нд 2016 оны эцэст нийт 320 ажилтан, албан хаагч үүнээс төв аппаратад 109, нийслэл, дүүрэгт 61, аймагт 150 ажилтан, албан хаагч ажиллаж байна. ҮСХ-нд ажиллагчдын 32.2 хувь нь эрэгтэй, 67.8 хувь нь эмэгтэйчүүд байна.
Монгол улсын хүн амын дундаж наслалтын тооцоо
Нийтэлсэн: 2017 он 03 сар 29. 13 цаг 34 минут
Хүний амьдрах хугацааг тодорхойлох гол хэмжүүр нь “ДУНДАЖ НАСЛАЛТ” юм. Хүн амын дундаж наслалт гэдэг нь (төрөх үеийн) шинэ төрсөн хүүхдийн цаашид үргэлжлэн амьдрах дундаж хугацаа (жил) юм.
Статистикийн талаарх үндсэн ойлголт
Нийтэлсэн: 2017 он 03 сар 28. 15 цаг 09 минут
Статистикийн талаарх үндсэн ойлголт
Монгол улсын усны нөөц, ашиглалт
Нийтэлсэн: 2017 он 03 сар 23. 10 цаг 24 минут
Монгол улсын усны нөөц, ашиглалт
Монгол улсын нийт хүн амын 3.9 хувь нь казах үндэстэн.
Нийтэлсэн: 2017 он 03 сар 22. 19 цаг 34 минут
Монгол улсын нийт хүн амын 3.9 хувь нь казах үндэстэн. Баян-Өлгий, Ховд, Сэлэнгэ, Төв аймаг болон Улаанбаатар хотод ихэвчлэн оршин суудаг. Баян-Өлгий аймаг нийт Казах иргэдийн 75.5 хувь нь оршин суудаг.
Монголын хэвлэл, мэдээллийн ажилтан - 2015
Нийтэлсэн: 2017 он 03 сар 17. 10 цаг 08 минут
Салбарын ажиллагчидын тоо, ажиллагчидын ажил үүргийн бүтэц болон дундаж цалин.
Дундаж цалин
Нийтэлсэн: 2017 он 03 сар 17. 10 цаг 04 минут
Аж ахуй нэгж, байгууллагын дундаж цалин, ажил мэргэжлийн ангиллаар, хүйсээр, 2016 оны 4-р улирлын байдлаар
Би монгол эмэгтэй
Нийтэлсэн: 2017 он 03 сар 17. 10 цаг 01 минут
Бидний 69 хувь нь хотод, 31 хувь нь хөдөө амьдардаг.
Би монгол эрэгтэй
Нийтэлсэн: 2017 он 03 сар 17. 09 цаг 58 минут
Бидний 68 хувь нь хотод, 32 хувь нь хөдөө амьдардаг.
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын (ААНБ) aжиллагчдын cарын дундаж цалин
Нийтэлсэн: 2017 он 03 сар 16. 15 цаг 15 минут
Цалин хөлс нь: Үндсэн цалин, нэмэгдэл, нэмэгдэл хөлс, шагнал урамшуулал, ажиллаагүй цагийн олговор болон бусад олговроос бүрдэх бөгөөд нийгмийн даатгалын шимтгэл, хүн амын орлогын албан татвар суутгахаас өмнөх буюу нэрлэсэн цалин хөлс юм.
Ажиллагчдын сарын дундаж цалин хөлс нь тухайн цалинг, ажиллагчдын тоогоор жигнэс
UN DATA
Хэрэглэгч танд

Засгийн газрын III байр Бага тойруу -44,
Улаанбаатар -11, Монгол улс
Утас : (976-11)-321433
Лавлах утас : 1900-1212
Факс : (976-11)-324518
E-Mail :